top of page

KONTAKT/CONTACT
Hillevi Berg Niska
Chef för Marknad & Kommunikation

Head of Marketing & Communications
070 410 52 10
hillevi.berg.niska
@cirkor.se

 

OM CIRKUS CIRKÖR

Cirkus Cirkör startades 1995 och är idag Nordens största cirkuskompani. Vår verksamhet rymmer föreställningar på turné i Sverige och världen, kurser och pedagogiska program för alla åldrar, ett cirkusgymnasium samt events för företag och organisationer. Cirkus Cirkör bedriver också forskning, teknisk innovation, residensprogram för artister samt undervisar och föreläser.

 

Genom den samtida cirkusens språk skapar Cirkus Cirkör banbrytande konstnärliga upplevelser med visionen att göra det omöjliga möjligt – på scen, i träningshallen och i samhället.

 

ABOUT CIRKUS CIRKÖR

Cirkus Cirkör was created in 1995 and is today the largest circus company in Scandinavia. Our work includes performances on tour in Sweden and around the world, classes and educational programs for all ages, a circus high school and events for businesses and organizations. Cirkus Cirkör conducts research, technical development, lectures and conferences, as well as residency programs for professional artists.
 
Through the language of contemporary circus, Cirkus Cirkör creates ground-breaking artistic experiences with the vision of making the impossible possible –  on stage, in the training hall and in society.

www.cirkor.se

bottom of page